Krótka historia rynku Forex, ForexTrend

Krótka historia rynku Forex

In Co to jest Forex by any arons

Forex (FX) jest rynkiem handlu walutami.

Rynek Forex jest miejscem wymiany walut. Tutaj każdego dnia handluje się bilionami dolarów. Od zawsze Forex nie jest zcentralizowany.

Złoty Standard

W 1879 roku, 20,67$ równa się uncja złota. Jest to Standard Złota. Tutaj waluta danego kraju posiada wartość wymienialną na złoto. Stąd, pieniądz papierowy może być zamieniony na złoto i odwrotnie.

W systemie Standardu Złota, kraj ustala cenę złota, pozwalając na kupno i sprzedaż metalu po określonej cenie.

Na przykład, jeśli Kanada powiązałaby cenę złota z ceną 500 CAD za uncję, CAD stanowiłaby 1/500 uncję złota.

Kraje przestały korzystać z systemu w 1933 roku. Rząd amerykański odciął połączenie między złotem a dolarem amerykańskim w 1977 roku. Doprowadziło to do całkowitego zaniechania stosowania standardu Gold Standard. Pieniądze Fiata zastąpiły go.

System wykorzystuje złoto do ograniczenia emisji pieniądza. Zabezpiecza to gospodarkę przed inflacją i deflacją. Pomaga również wspierać stabilną gospodarkę, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy.

System Bretton Woods

Umowa z Bretton Woods (nazwana w świetle miejsca jej zawarcia w New Hampshire) została zawarta w lipcu 1944 roku. Weszła w życie w 1958 roku. Jego głównym celem było zapobieganie dewaluacji walut.

Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu. Delegacja Konferencji Monetarnej i Finansowej Organizacji Narodów Zjednoczonych liczyła prawie 730 uczestników, co oznaczało 44 kraje.

W systemie złoto określa wartość dolara amerykańskiego, podczas gdy pozostałe waluty są z nim związane. System Bretton Woods zakończył się w latach 70. po tym, jak Biały Dom ogłosił, że nie będzie handlował złotem.

Początek swobodnego systemu przepływów

System Bretton Woods nakreślił wytyczne dla systemu stałego kursu walutowego.

Jednak w 1967 r. nastąpiła dewaluacja w wysokości 14,3%. Sprowokowało to ówczesnego prezydenta Nixona do odejścia od Standardu Złota w 1971 roku.

W systemie swobodnych przepływów, rynek Forex ustala kursy walut danego kraju. Decyzja ta opiera się na relacjach podaży i popytu, a nie na stałym kursie wymiany, w którym to rząd ustala kurs.

W systemach swobodnego przepływu, długoterminowe zmiany cen walut mogą oznaczać zarówno dobre wyniki gospodarcze, jak i występowanie różnic w stopach procentowych pomiędzy krajami.

Jeśli podaż wyprzedzi popyt, kursy walut spadną. Jeśli jednak popyt będzie miał przewagę nad popytem, kursy walut wzrosną.

Podejmowanie działań krótkoterminowych do granic możliwości skłania banki centralne do mediacji. Banki centralne i rządy muszą podjąć działania, gdy tylko waluty gwałtownie wzrosną lub zatoną w katastrofalny sposób. 

Ustanowienie Euro

Obok dolara amerykańskiego, Euro jest najczęściej wymienianą walutą. Sześćdziesiąt procent (60%) Unii Europejskiej używa euro.

W dniu 1 stycznia 1999 r. waluta ta nosiła nazwę Euro. Została wprowadzona jako waluta księgowości, zastępując Europejską Jednostkę Walutową (ECU). W 2002 r. do obiegu weszły monety i banknoty euro.

Handel na rynku Forex w Internecie

Handel online rozpoczął się na początku XXI wieku. W dzisiejszych czasach, kiedy Internet jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas, mamy możliwość skorzystania z ruchów cen poprzez handel kontraktami na różnice kursowe (CFD).

Popularna forma handlu instrumentami pochodnymi, CFD odnoszą się do produktów lewarowanych. Pozwalają one na otwarcie pozycji dla niemalże kąsacza całej wartości transakcji. Kontrakty CFD nie dają jednej własności aktywów. Zamiast tego, można zająć stanowisko po spekulacji, czy wartości albo wzrosną, albo spadną.

Produkty lewarowane to produkty o podwójnym młotku. Podczas gdy może powiększyć zysk, może również powiększyć straty.

Przyszłość handlu na rynku Forex

W dzisiejszych czasach zwykli ludzie już inwestują czas i pieniądze w handel. Podczas gdy handel na rynku Forex pozostaje obarczony wysokim ryzykiem, zainteresowane osoby pokładają swoje nadzieje w dużym potencjale zarobkowym tej działalności.

Analitycy są zgodni co do tego, że rynek Forex będzie nadal się rozwijał. Większa liczba uczestników rynku oznaczałaby szybkie i elastyczne reakcje na globalne wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, a nawet zjawiska naturalne. Doprowadzi to również do większej zmienności rynku.

Więcej rygorystycznych przepisów wpłynie również na istniejących uczestników rynku i przyciągnie więcej inwestorów. Płatne platformy handlowe, systemy, techniki marketingowe i strategie handlowe będą nadal rozwijane.