Czym jest Momentum?

In Handlowy by

Momentum, w kontekście Analizy Technicznej, kiedy mówimy o cenie papieru wartościowego jest jego tempo zmian.  Dotyczy to również zmian wolumenu. Biorąc pod uwagę, że cena i wolumen nie są w stanie nabrać tempa w jednym ciągłym czasie, Momentum funkcjonuje jako oscylator.

Zmiana ceny lub wolumenu ostatecznie spada i odrasta. Co to za telegraf jest ceną w trendzie wzrostowym, Momentum jest dodatnie. Logicznie rzecz biorąc, jest to trend spadkowy; jest on negatywny.

Obliczanie Momentum

Cena jest zawsze zależna od wskaźnika. Podczas gdy tak jest, są programiści, którzy decydują się na projektowanie wskaźników Momentum, gdy przyglądają się bliżej wolumenowi.

Momentum = zmiana w N-okresowej Prostej Średniej Kroczącej (SMA) w określonym przedziale czasowym.

W związku z tym, formuła jest taka:

Momentum = SMA(teraz) – SMA(N-okresów temu)

Dlatego też dłuższe przedziały czasowe oznaczają bardziej płynne wskaźniki.

Weźmy na przykład Wskaźnik Momentum z wykresu S&P 500. Tutaj 1-okresowy Wskaźnik Momentum (Rys. 1) w obrębie całej mapy jest odniesiony do 50-okresowego okresu. (Rys. 2)

Jeżeli wskaźnik Momentum znajduje się powyżej 100 linii bazowych, następuje zmiana w wartości bieżącej netto. W takim przypadku jest on postrzegany jako rosnący. Jeżeli jest on niższy niż 100, to tempo zmian zmniejsza się w określonym przedziale czasowym.

Wskaźnik Momentum

Momentum jest niezrównoważone, gdy osiąga ekstremalny poziom. Przyjmuje również rolę wskaźnika zbliżającego się odwrócenia ceny.

Traderzy i inwestorzy są rozdarci w funkcji Momentum. Handel Momentum zawsze podąża zgodnie z kierunkiem lub trendem Momentum. Bierze pod uwagę wskazówki pochodzące od skłonności inwestora. W wycenie aktywów, może on ponownie wycenić, ponieważ z uwzględnieniem motywacji.  Momentum jest nieobecny w analizie fundamentalnej.

Momentum eliminuje szablon “kupuj niskie i sprzedawaj wysokie”. To, co robi, to albo używa metod “kupuj wysoko i sprzedawaj wyżej”, albo “sprzedawaj nisko i sprzedawaj niżej”. Wielu analityków zgadza się, że można by zarobić pieniądze dzięki szybko zmieniającym się papierom wartościowym.

Strategia # 1: Odwrócenie cen

W celu zapewnienia skuteczności, należy sparować wskaźnik Momentum z innym wskaźnikiem skuteczności. Dzięki temu odczyty byłyby bardziej dokładne statystycznie.

Na przykład, Kanały Keltera używają dotknięcia górnego i dolnego pasma do szukania obszarów z odwróceniem kierunku.

Strategia # 2: Strategia Breakout

Trzymamy tutaj zakładki na poziomie wysokiego pędu zamiast rozciągniętego wskaźnika, który jest brany jako sygnał do odwrócenia ceny.  Aby tak się stało, należy ustawić nowy zestaw wskaźników. Utrzymywanie średnich kroczących może być również użyte w celu uproszczenia sytuacji. Jeśli mają one krótsze długości, będą miały większą wartość. Jak to jest w tym przypadku, oczywiste jest, że Momentum trading używa krótkoterminowych ram czasowych.

Podsumowanie

W tej dyskusji Momentum, zmiana ceny papierów wartościowych w określonych ramach czasowych, działa jak oscylator. Wskaźnik Momentum jest postrzegany jako najbardziej efektywne narzędzie w określaniu rewersji cen. Aby pracował on z najwyższą skutecznością, musi współpracować z innym wskaźnikiem.

Przeczytaj więcej:

Jakie są ryzyko handlu pędem

5 konfiguracji lifehacków do codziennego handlu

Czym jest handel Momentum