Jakie są ryzyka handlem Momentum, ForexTrend

Jakie są ryzyka handlem Momentum

In Handlowy by any arons

Strategie ilościowe nie zawsze działają, ale jednym z ciekawych odkryć w dziedzinie handlu jest zaangażowanie impetu w modele. Pozostaje ono nieokreślone, ponieważ nadal stawia pytanie, czy struktura ta będzie się utrzymywać, czy też w końcu stanie się przestarzała. Ostatni trend zaobserwowany w 2003 roku otworzył jednak dyskurs na temat strategii impetu w handlu i ich potencjału. Zgodnie z tym, do dyskusji włączono inne narracje, w tym ryzyko związane z handlem momentum, jego funkcję w wyborze akcji oraz powiązanie momentu pędu z innymi fundamentalnymi zmiennymi.

Handel typu Momentum day koncentruje się na uchwyceniu rentownych papierów wartościowych w ciągu 12 miesięcy i sprzedaży tych, które mogą prowadzić do rosnących strat. Chociaż może istnieć kilka metodologii i strategii handlowych typu day dla początkujących, które są w stanie określić moment pędu danego papieru wartościowego, to umieszczenie długiej pozycji na wysokich wahaniach i krótkiej na niskich to dwie zasady, które służą jako podstawa transakcji handlu momentum. 

Jakie są ryzyka handlem Momentum, ForexTrend

Wyznaczniki handlu Momentum

W wielu teoriach proponuje się opłacalność wyboru dnia pędu w handlu akcjami. Ponadto, zwolennicy przedstawili parametry i narzędzia do ich pomiaru. 

  • WYTRZYMAŁOŚĆ WIĄŻĄCA – Ustawia parametr 1-100, obserwując względną siłę ceny akcji, a wszystko to podczas porównywania jej z innymi akcjami. Względna siła może być obserwowana za pomocą elastycznych ram czasowych, które wahają się od trzech miesięcy do jednego roku.
  • PRZEMYSŁOWA WYTRZYMAŁOŚĆ WIĄŻĄCA – Ten system identyfikuje branże o wysokiej wydajności cenowej. Analizuje on pola makrokosmiczne, takie jak przemysł lub sektor, w którym działają konkretne akcje lub te, które mają bezpośredni wpływ na akcje. 
  • DWANAŚCIE MIESIĘCY MINUS MIESIĄĆ MOMENTUM – Badanie zwrotu akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy bez uwzględniania obecnego miesiąca. 

Ryzyka związane z handlem Momentum

Podobnie jak w przypadku innych struktur handlowych, handel momentum ma swoje wady i wady. Istnieją zidentyfikowane zagrożenia związane z handlem z impetem, a poniżej znajdują się niektóre z niepowodzeń, na które inwestorzy mogą chcieć zwrócić uwagę.

  • ZWROT Z INWESTYCJI – Handel Momentum day projektuje intensywny poziom obrotów, co pociąga za sobą kilka implikacji. Jednym z przykładów jest duży wolumen opłat i należności handlowych. 
  • PODATKI – Strategie transakcyjne Momentum są efektywne podatkowo, co sprawia, że ETF jest idealnym rozwiązaniem. 
  • RYZYKO WDROŻENIA – Powszechnie przyjmuje się, że im więcej pozycji w obrocie, tym większe ryzyko. To, w połączeniu z wysokim poziomem obrotów, sprawia, że handel z impetem jest ryzykownym przedsięwzięciem.
  • ZMIANY RYNKOWE – Handel typu Momentum day nie jest idealny tylko wtedy, gdy rynek zmienia się z jednego kierunku na drugi. Ostre zmiany na rynku zmniejszają dynamikę i sprawiają, że w dużych zmianach i przejściach na rynku pojawiają się problemy z dynamiką. 
  • ZAPADY RYNKU MOMENTUM – Zapasy spadające z impetem wskazują na duże straty, o czym świadczą duże krachy rynkowe odnotowane w historii finansowej. 

Strategie transakcyjne Momentum Day stały się jedną z najbardziej dochodowych struktur handlowych. Jest to prawda tylko wtedy, gdy ktoś wie, jak wykorzystać tę strategię do swoich korzyści. 

Czytaj dalej:

Czym jest Momentum? 

Life Hacki dotyczące 5-dniowego handlu 

Co to jest Momentum Trading