Co to jest Momentum Trading

In Handlowy by

Momentum odnosi się do szybkości zmian cen. Śledzi on jak szybko dany wolumen papieru wartościowego lub jego cena porusza się na tablicy finansowej. Powszechnie traktowany jako stopa procentowa aktywów, ma on również swoją zasadniczą rolę w analizie technicznej, ponieważ funkcjonuje również jako oscylator niezbędny do identyfikacji i określenia utrzymujących się trendów. Tak więc, impet, znany również jako strategie transakcyjne typu momentum trading, jest jedną z najbardziej efektywnych i nastawionych na zysk technik, które inwestorzy mogą wykorzystać na swoją korzyść. 

Jedną z zalet rozmachu jest zdolność do funkcjonowania jako technika transakcyjna. Jej podstawowe założenie jest tak proste, że kiedy ceny, zyski lub przychody przyspieszają, inwestorzy mają możliwość umieszczania długich lub krótkich pozycji w oczekiwaniu, że będą się one rozwijać w ruchu rosnącym lub malejącym. Strategia ta skupia się na krótkich wahaniach zamiast analizować wartość fundamentalną akcji. 

Generalnie, transakcje typu dzień momentum obserwują ruch wynikający z załamań cen i całkowicie odrzucają kontynuację lub odwrócenie. Ważne jest, aby zauważyć, że inwestor może umieścić pozycję tylko w zależności od tego, jak silny jest konkretny trend się utrzymuje. Wiedz, że idealnym rozwiązaniem jest kupno, jeśli akcje lub aktywa idą w górę byka. W przeciwieństwie do tego, pozycja sprzedaży jest wysoce zalecana, gdy akcje są prowadzone przez niedźwiedzia. Ten rodzaj ustawienia nie uwzględnia powszechnie stosowanej struktury handlu – kupuj niskie i sprzedawaj wysokie. Zamiast tego, ma on na celu osiągnięcie zysku poprzez postawienie długiej pozycji na niskie wahania i otwarcie krótkiej na wysokie. 

Aby wyjaśnić dalej, działa tak samo jak pociąg. Kiedy silnik pociągu zaczyna pracować, zyskuje na przyspieszeniu, buduje prędkość i zaczyna jechać powoli. Po przyspieszeniu będzie teraz poruszał się z prędkością. Aby przygotować się do kolejnego przystanku, będzie zwalniać. Można stwierdzić, że idealny punkt do umieszczenia handlu jest w środkowej części, ponieważ jest to punkt, który przewiduje silny poziom prędkości.

To, co ma największe znaczenie dla inwestorów z impetem, to ogólne wyniki papierów wartościowych. Starają się oni w taki sposób, aby uzyskać duży wolumen zwrotów. Akcje rosnące nazywane są akcjami gorącymi, a te, które zmierzają w dół, nazywane są zimnymi. 

Wskaźniki Handlu Momentum

Linia trendu jest ważnym narzędziem, ponieważ pomaga inwestorom zidentyfikować utrzymujące się trendy. Funkcjonując jako związek pomiędzy wysokimi i niskimi cenami, jej znaczenie daje inwestorom szansę na zakup, jeśli jest w górę, i możliwość sprzedaży, jeśli jest w dół. Krótko mówiąc, linia trendu wzrostowego wskazuje na trend wzrostowy, a pozycja w dół oznacza trend spadkowy. 

Ryzyka związane z Handlem Momentum

Podobnie jak w przypadku innych technik transakcyjnych, momentum trading ma swój własny uczciwy udział w ryzyku. Angażując się w taki sposób, inwestor idzie w sprzeczności z pozycjami innych inwestorów. Jak to ma miejsce, trendy i ruchy cenowe są nieograniczone. Inwestora zachęca się do zachowania czujności i uwagi, ponieważ rynki akcji i aktywów są skomplikowane. W pewnym sensie, nieoczekiwane odwrócenie lub korekta wynika głównie z czynników zewnętrznych i ekonomicznych, które silnie wpływają na ogólny nastrój i kondycję rynku.

Czytaj dalej:

Czym jest Momentum?

Jakie są ryzyka handlem Momentum